JANUSZ ANDRZEJ BERNER

SONY DSC

Łodzianin. Urodzony 26 IX 1953 r.
Absolwent Politechniki Łódzkiej – Wydział Mechaniczny (specjalność – samochody i ciągniki).
Artysta plastyk (rzeźba, metaloplastyka), pisarz, poeta, kompozytor, animator kultury, znawca historii Skandynawii (tzw. okres wikiński 793-1066 r.);
Przewodniczący Klubu Skandynawskiego, działającego w ramach Interdyscyplinarnego Zespołu Naukowo Badawczego M. K. J. Uniwersytetu Łódzkiego (Janusz Andrzej Berner oraz profesor Ignacy Ryszard Danka reaktywowali w/w klub w 2004 r.).
Należy do Stowarzyszenia Autorów Polskich i Grupy Poetyckiej Akant.
Działalność artystyczną zaczął rozwijać od grudnia 2002 r. Liczne wystawy, festyny historyczne oraz wykłady w placówkach kulturalno – oświatowych (biblioteki, muzea, szkoły, przedszkola, domy kultury, galerie, uczelnie), jak również szereg artykułów prasowych, wywiadów radiowych i telewizyjnych (z jego udziałem) wzbudziły olbrzymie zainteresowanie historią średniowiecznej Europy (wśród dzieci, młodzieży i dorosłych).
Swoją wiedzę przekazał w książce (napisanej w formie wiersza) pt. Wikingowie – prawdziwa historia, która miała swoją premierę 8/9 listopada 2008 r. na XII Ogólnopolskiej Giełdzie Rzeczy Dawnych i Osobliwości (M. O. S. i R.) – Łódź.