WYBRANE ZAGADNIENIA Z HISTORII POLSKI I EUROPY

WYBRANE ZAGADNIENIA Z HISTORII POLSKI I EUROPY

CELE
Celem wykładów jest przybliżenie uczestnikom spotkań wybranych zagadnień dotyczących szeroko rozumianych dziejów Polski i Europy, ukazanych na tle znaczących wydarzeń na naszym kontynencie oraz związków łączących historię naszego kraju z historią powszechną.

TEMATYKA SPOTKAŃ

Polskie insygnia koronacyjne: włócznia św. Maurycego, Szczerbiec, korona Zygmunta I Starego i jabłko królewskie Kazimierza Wielkiego (fakty, legendy i tajemnice z nimi związane). Temat podejmuje niezwykłe dzieje polskich insygniów koronacyjnych. Ukazuje wyniki badań naukowych nad ich pochodzeniem i pełne tajemnic, dotąd nie wyjaśnionych, historii związanych z zaginięciem większości z nich. Wykładowi towarzyszą pokaz multimedialny oraz wystawa replik insygniów wykonanych w najlepszych warsztatach złotniczych i płatnerskich naszego kraju. Wśród nich prezentowana jedyna, jak dotąd na świecie, replika włóczni św. Maurycego (oryginał tej jednej z najważniejszych relikwii chrześcijańskich przechowywany jest w wiedeńskim skarbcu cesarskim).

Bitwa pod Grunwaldem Jana Matejki„Bitwa pod Grunwaldem” Jana Matejki – prawda historyczna, fikcja, symbolika czyli jak patrzeć na dzieło sztuki. Wielkie dzieło malarskie Jana Alojzego Matejki Bitwa pod Grunwaldem zostało poddane gruntownej analizie pod względem zawartości rzeczowej i prawdy historycznej oraz treści symbolicznej i przekazów legendarnych. Autorzy dzieląc obraz na kilkadziesiąt części przedstawiają wyniki swojej pracy poprzez bogaty przekaz multimedialny oraz towarzyszący mu wykład.

Wikingowie - prawdziwa historiaWikingowie – prawdziwa historia. Celem spotkań jest ukazanie wikingów jako ludzi, którzy przed ponad tysiącem lat tworzyli zaczątki współczesnej zjednoczonej Europy, kierunków i zasięgu ich wypraw nie tylko łupieżczych i handlowych ale również odkrywczych, ich rolę w tworzeniu państw europejskich w tym państwa polskiego. Niewątpliwą atrakcją spotkań będzie możliwość: zapoznania się z fragmentami sagi Wikingowie – prawdziwa historia (prawdopodobnie jedynej na świecie książki o wikingach napisanej wierszem) oraz rozmowa z autorem.

Historia pieniądza. Tematyka obejmuje historię pieniądza, jego funkcje, rodzaje, znaczenie ekonomiczne, technikę powstawania banknotów i monet; wykłady połączone z prezentacją multimedialną, filmami, ilustrowane oryginalnymi eksponatami w postaci monet i banknotów; istnieje również możliwość uruchomienia mennicy w której powstawać będzie replika historycznej monety polskiej.

1. Geneza państwa polskiego: temat obejmuje wyniki najnowszych badań archeologicznych i hipotezy dotyczące początków państwa polskiego ukazując znaczenie jakie w tym procesie odegrały warunki geograficzne, kulturowe i społeczne dotyczące plemion słowiańskich zamieszkujących obszar przyszłego państwa polskiego (wykład połączony z prezentacją zabytków wczesnośredniowiecznych)
2. Pierwsi władcy Polski: Mieszko I, Bolesław Chrobry, Mieszko II, Kazimierz Odnowiciel, Bolesław Śmiały – historia i legenda
3. Święci polscy: św. Wojciech, św. Stanisław – najdawniejsze dzieje Kościoła na ziemiach polskich. Na treść tematu składają się fakty historyczne i przekazy dotyczące życia i działalności misyjnej świętego Wojciecha, jego śmierci i znaczenia kanonizacji dla rozwijającej się państwowości. Przedstawiona jest także analiza konfliktu biskupa Stanisława z Bolesławem Śmiałym na tle ówczesnej sytuacji międzynarodowej i kraju, kulisy śmierci biskupa i znaczenie jego wyniesienia na ołtarze.
4. Zabytki sztuki romańskiej na ziemi łódzkiej. Temat ukazuje obiekty architektoniczne i zabytki sztuki romańskiej na ziemi łódzkiej między innymi kolegiatę w Tumie, kościoły w Inowłodzu i Sulejowie Podklasztorzu, omawiane są cechy stylu romańskiego (wykład połączony z pokazem multimedialnym).
5. Dzieje oręża polskiego oraz wielkie bitwy naszej historii. Temat obejmuje historię broni białej i palnej, dzieje rodzajów wojska dawnej Rzeczypospolitej, taktykę i strategię sił zbrojnych naszego kraju w minionych wiekach. Analizie poddane zostały najważniejsze bitwy między innymi pod Grunwaldem, Kircholmem, Kłuszynem i Wiedniem (wykład połączony z prezentacją zabytkowej broni białej i palnej oraz pokazem fechtunku bronią bojową).
6. Godło, barwy i hymn w dziejach naszego narodu. Temat podejmuje historię i zmiany w wizerunku godła państwa polskiego na tle wydarzeń historycznych, dzieje barw i hymnu oraz znaczenie symboli narodowych w życiu codziennym i ceremoniale wojskowym.
7. Bohaterowie naszych dziejów – legenda i prawda historyczna. Na przykładzie kilku wybranych, szczególnych postaci w naszych dziejach ukazywane jest ich życie, działalność i znaczenie dla wydarzeń, których byli autorami i uczestnikami.
8. Szabla polska – historia, tradycja i współczesność. Temat obejmuje dzieje polskiej szabli ze szczególnym uwzględnieniem najsłynniejszej konstrukcji tzw. pałasza husarskiego, omawiane jest również ceremonialne wykorzystanie broni białej w przeszłości i współcześnie (wykład połączony z prezentacją egzemplarzy broni białej od XVII wieku do dnia dzisiejszego oraz pokazem cięć pałaszem husarskim).

Bohdan Kowalczyk
Janusz Andrzej Berner

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *