XXVIII GIEŁDA RZECZY DAWNYCH I OSOBLIWOŚCI

W dniach 7 -8 listopada 2015r. odbyła się kolejna XXVIII GIEŁDA RZECZY DAWNYCH I OSOBLIWOŚCI, w której miałem przyjemność uczestniczyć. Dzięki uprzejmości organizatorów w/w wydarzenia mieszkańcy Łodzi (i nie tyko) mieli możliwość zapoznania się z moją twórczością. Nawiązałem wiele kontaktów. Dziękuję Wszystkim, którzy zechcieli zapoznać się z moim dorobkiem, a szczególnie Eleonorze Elżbiecie Ward (obdarzonej celtycką duszą) za jej pomoc medialną i nie tylko.

WYBRANE ZAGADNIENIA Z HISTORII POLSKI I EUROPY

WYBRANE ZAGADNIENIA Z HISTORII POLSKI I EUROPY

CELE
Celem wykładów jest przybliżenie uczestnikom spotkań wybranych zagadnień dotyczących szeroko rozumianych dziejów Polski i Europy, ukazanych na tle znaczących wydarzeń na naszym kontynencie oraz związków łączących historię naszego kraju z historią powszechną.

TEMATYKA SPOTKAŃ

Polskie insygnia koronacyjne: włócznia św. Maurycego, Szczerbiec, korona Zygmunta I Starego i jabłko królewskie Kazimierza Wielkiego (fakty, legendy i tajemnice z nimi związane). Temat podejmuje niezwykłe dzieje polskich insygniów koronacyjnych. Ukazuje wyniki badań naukowych nad ich pochodzeniem i pełne tajemnic, dotąd nie wyjaśnionych, historii związanych z zaginięciem większości z nich. Wykładowi towarzyszą pokaz multimedialny oraz wystawa replik insygniów wykonanych w najlepszych warsztatach złotniczych i płatnerskich naszego kraju. Wśród nich prezentowana jedyna, jak dotąd na świecie, replika włóczni św. Maurycego (oryginał tej jednej z najważniejszych relikwii chrześcijańskich przechowywany jest w wiedeńskim skarbcu cesarskim).

Bitwa pod Grunwaldem Jana Matejki„Bitwa pod Grunwaldem” Jana Matejki – prawda historyczna, fikcja, symbolika czyli jak patrzeć na dzieło sztuki. Wielkie dzieło malarskie Jana Alojzego Matejki Bitwa pod Grunwaldem zostało poddane gruntownej analizie pod względem zawartości rzeczowej i prawdy historycznej oraz treści symbolicznej i przekazów legendarnych. Autorzy dzieląc obraz na kilkadziesiąt części przedstawiają wyniki swojej pracy poprzez bogaty przekaz multimedialny oraz towarzyszący mu wykład.

Wikingowie - prawdziwa historiaWikingowie – prawdziwa historia. Celem spotkań jest ukazanie wikingów jako ludzi, którzy przed ponad tysiącem lat tworzyli zaczątki współczesnej zjednoczonej Europy, kierunków i zasięgu ich wypraw nie tylko łupieżczych i handlowych ale również odkrywczych, ich rolę w tworzeniu państw europejskich w tym państwa polskiego. Niewątpliwą atrakcją spotkań będzie możliwość: zapoznania się z fragmentami sagi Wikingowie – prawdziwa historia (prawdopodobnie jedynej na świecie książki o wikingach napisanej wierszem) oraz rozmowa z autorem.

Historia pieniądza. Tematyka obejmuje historię pieniądza, jego funkcje, rodzaje, znaczenie ekonomiczne, technikę powstawania banknotów i monet; wykłady połączone z prezentacją multimedialną, filmami, ilustrowane oryginalnymi eksponatami w postaci monet i banknotów; istnieje również możliwość uruchomienia mennicy w której powstawać będzie replika historycznej monety polskiej.

1. Geneza państwa polskiego: temat obejmuje wyniki najnowszych badań archeologicznych i hipotezy dotyczące początków państwa polskiego ukazując znaczenie jakie w tym procesie odegrały warunki geograficzne, kulturowe i społeczne dotyczące plemion słowiańskich zamieszkujących obszar przyszłego państwa polskiego (wykład połączony z prezentacją zabytków wczesnośredniowiecznych)
2. Pierwsi władcy Polski: Mieszko I, Bolesław Chrobry, Mieszko II, Kazimierz Odnowiciel, Bolesław Śmiały – historia i legenda
3. Święci polscy: św. Wojciech, św. Stanisław – najdawniejsze dzieje Kościoła na ziemiach polskich. Na treść tematu składają się fakty historyczne i przekazy dotyczące życia i działalności misyjnej świętego Wojciecha, jego śmierci i znaczenia kanonizacji dla rozwijającej się państwowości. Przedstawiona jest także analiza konfliktu biskupa Stanisława z Bolesławem Śmiałym na tle ówczesnej sytuacji międzynarodowej i kraju, kulisy śmierci biskupa i znaczenie jego wyniesienia na ołtarze.
4. Zabytki sztuki romańskiej na ziemi łódzkiej. Temat ukazuje obiekty architektoniczne i zabytki sztuki romańskiej na ziemi łódzkiej między innymi kolegiatę w Tumie, kościoły w Inowłodzu i Sulejowie Podklasztorzu, omawiane są cechy stylu romańskiego (wykład połączony z pokazem multimedialnym).
5. Dzieje oręża polskiego oraz wielkie bitwy naszej historii. Temat obejmuje historię broni białej i palnej, dzieje rodzajów wojska dawnej Rzeczypospolitej, taktykę i strategię sił zbrojnych naszego kraju w minionych wiekach. Analizie poddane zostały najważniejsze bitwy między innymi pod Grunwaldem, Kircholmem, Kłuszynem i Wiedniem (wykład połączony z prezentacją zabytkowej broni białej i palnej oraz pokazem fechtunku bronią bojową).
6. Godło, barwy i hymn w dziejach naszego narodu. Temat podejmuje historię i zmiany w wizerunku godła państwa polskiego na tle wydarzeń historycznych, dzieje barw i hymnu oraz znaczenie symboli narodowych w życiu codziennym i ceremoniale wojskowym.
7. Bohaterowie naszych dziejów – legenda i prawda historyczna. Na przykładzie kilku wybranych, szczególnych postaci w naszych dziejach ukazywane jest ich życie, działalność i znaczenie dla wydarzeń, których byli autorami i uczestnikami.
8. Szabla polska – historia, tradycja i współczesność. Temat obejmuje dzieje polskiej szabli ze szczególnym uwzględnieniem najsłynniejszej konstrukcji tzw. pałasza husarskiego, omawiane jest również ceremonialne wykorzystanie broni białej w przeszłości i współcześnie (wykład połączony z prezentacją egzemplarzy broni białej od XVII wieku do dnia dzisiejszego oraz pokazem cięć pałaszem husarskim).

Bohdan Kowalczyk
Janusz Andrzej Berner

BYŁAŚ

ikona-poezje

BYŁAŚ
Byłaś kwiatem jedynym z miliona,
motylem z miliona motyli,
byłaś tęczą na nieboskłonie
i promieniem … co jaśniej płonie.

Byłaś falą krzyczącą na brzegu,
wodą co w strumieniu szepce,
byłaś kroplą z rosy zrodzoną
i dmuchawcem … unoszonym na wietrze.

Byłaś drzazgą kłującą me serce,
łzą, która oko zaszkliła,
teraz jesteś zaledwie powietrzem,
byłaś … tylko byłaś.
1. Janusz Andrzej Berner
Łódź: 4 listopada 2009 r. (8.41 a. m.)

YOU and YOU
You were a flower one in a million
a butterfly one in a million butterflies
You were a rainbow at the sky
and a ray … which shines so bright.

You were a wave shouting on the shore
a water which whispers in the stream
you were a drop born from a dew
and a puffball … floating in the wind.

You were a splinter hurting my heart
a tear in my glazed eye
and now You are barely an air in my art
You were … You only were in my mind.
Janusz Andrzej Berner
Lodz: November 4, 2009, 8.41 a.m.
2. Z polskiego na angielski tłumaczyła Anna Banasiak

БЫЛА
Была единственным цветком из миллиона,
бабочкой из миллиона дpyгих,
радугой была на нeбocклoнe
и лугом … что свeтлee гоpит.

Была волной кpичащей на беpегy,
вoдoй шепчущей в потоке,
была каплeй из pocы poждённoй
и oдyвaнчикoм … вeтpом унoшенным.

Осколком была колющим мoё cepдце,
cлезoй, катopaя глаза заcтеклилa,
ceйчаc ты eдвa вoздyx,
была … лиш была.
Janusz Andrzej Berner
Łódź: 4 listopada 2009 r. (8.41 a. m.)
3. Z polskiego na rosyjski tłumaczyła Hanna Prosnak

БЫЛА
Ты была адзінай кветкай з мільёна,
матыльком з мільёна матылькоў,
Ты была вясёлкай ў небе
і промнем… што гарыць ярчэй.

Ты была хваляй, што лямантуе на беразе,
Вадой, якая ў патоку шэпча.
Ты была кропляй з расы народжанай
і дзьмухаўцом… што ўносіць паветра.

Ты была стрэмкай, што коле мне сэрца,
слязою, якая вока мне засціць,
цяпер жа ты проста паветра,
Ты была… проста была.
Janusz Andrzej Berner
Łódź: 4 listopada 2009 r. (8.41 a. m.)
4. Z polskiego nabiałoruski tłumaczyła Marina Stań

БYЛА
Була ти квіткою, одній із мільйона,
Одній з метеликів прекраснокрилих,
Веселкою сяяла в небосхилі,
і промнем… што гарыць ярчэй.

Була ти хвилею, що об берег розбилась,
Водою,що в потоках шепоче закляття,
Кроплей роси і сном, в який я вірив,
Й кульбабою, що сукню геть втрачала.

Уламком льоду моє серце розколола,
Сльозами зірок мої очі обпікала,
Ти полинула вслід за вітром
Була… тільки була.
Janusz Andrzej Berner
Łódź: 4 listopada 2009 r. (8.41 a. m.)
5. Z polskiego na ukraiński tłumaczyła Inna Ponomar

 

БЫЛА
Была цветком, одним из миллиона,
Одной из бабочек прекраснокрылых,
Сияла радугой на небосклоне,
Лучами счастья мир мой осветила.

Была волной, разбившейся о берег,
Водой, в потоках шепчущей заклятья,
Росою каплей; сном, в который верил,
И одуванчиком, лишенным платья.

Осколком льда колола моё сердце,
Слезами звёзд глаза мне обжигала,
Ты унеслась однажды, вслед за ветром…
Была … И в памяти моей осталась.
Janusz Andrzej Berner
Łódź: 4 listopada 2009 r. (8.41 a. m.)
6. Z polskiego na rosyjski tłumaczyła Anna Zhezlova

БЫЛА ЄС
Была єс квітом єдиным з милийона
Мотильом з милийона мотилів
Была єс дугом на небосхылі
І проміньом што ясніше горит.

Была єс фальом взываючом на березі
Водом што в потоці шепоче
Была єс капльом з росы зродженом
І майом … што го вітер носит.

Была єс щамбом колючом мі серце
Сылзом што зашклила око
Тепер єс ледво воздухом
была єс … лем єс была.
Janusz Andrzej Berner
Łódź: 4 listopada 2009 r. (8.41 a. m.)
7. Z polskiego na łemkowski tłumaczyła Julia Doszna

BYŁAŚ
Jako kwiotek – jeden z syćkich kwiotków,
jako motyl – jeden z całej chmary,
jako tynca i światło na niebie
krasno byłaś.

Jako strumień co krzycy po wantach, 
jako rosa, ftoro liście pieści
jako gmy śrybelnej snucie nad upłazem
zmienno byłaś…

Jako drzyzga, ftoro kole w dusy,
jako świyrcki co skrzom nocom ocy,
jako lutość zimnej dujawicy
jesteś dzisiok…
Byłaś. Syćkim. Ino byłaś.
Janusz Andrzej Berner
Łódź: 4 listopada 2009 r. (8.41 a. m.)
8. Z polskiego na gwarę podhalańską tłumaczyła Joanna Słodyczka

BYŁAŚ
Byłaś kwiaotkiao jedaonao z milióna
motylao z milióna motyli
byłaś tencó na niebiosie
i prómiaoniao    co rozjaośniao sie

Byłaś faló krzycóncó na brzegu
wodó co w potócku sepce
byłaś kropló z rosy zrodzónó
i dmuchawcao niesiónao wiatro

Byłaś drzaozgó kolóncó mi serce
łzó ftorao łoko zaśkliła
teraos ześ ledwie powietrzao
 byłaś   ej jaono byłaś
  Janusz Andrzej Berner
Łódź: 4 listopada 2009 r. (8.41 a. m.)
9. Z polskiego na gwarę pienińską  tłumaczył Andrzej Dziedzina Wiwer
„ó”   czyt. jak „o” pochylone w kier. „u” 
„u”   czyt. zawsze jak „u”  
„ao”  czyt. jak „a” pochylone w kierunku „o”                                                                                                            

BYŁAŚ
Byłaś kwiotkiym jednym s miliona
szmaterlokiym s miliona inszych
byłaś dyngom na niebie
i promiyniym co jasno gore

Byłaś falom ryczoncom na brzegu 
wodom co we strumiyniu szepto
byłaś kapkom s rosy zrodzono
fukawcym co s wiatrym leci

Byłaś drzizgom co wlazła mi w serce
płaczkom co łoko zeszkliła
a tera je żeś ledwo luftym
byłaś ……yno była
Janusz Andrzej Berner
Łódź: 4 listopada 2009 r. (8.41 a. m.)
10. Z polskiego na gwarę śląską tłumaczyła Regina Sobik

TË BËŁA
Të bëła kwiôtä jedurnym na mëlijón
Mótilä jedurnym z mëlijóna
I tägą na niebie
I parminiä… co sä płomieni widni.

Të bëła falom co rikała ù ùbrzégù
Wódom co szëmarzi w strëmieniu
Kroplą co sä z rosë rodzëła
I dmùchawcä co gò wiater ùnoszëł.  

Të bëła kòscérzä co kòlëł mie w serce
I łzą szklëła sä w òkù
Terô të jes leno lëftä
Të bëła… leno bëła.
Janusz Andrzej Berner
Łódź: 4 listopada 2009 r. (8.41 a. m.)
11. Z polskiego na gwarę kaszubską tłumaczyli Tomasz Urbański, Jerzy Ciężki

BOLA SI
Bola si jediným z milióna kvetov
motýľom z milióna motýľov
bola si dúhou na oblohe
a lúčom … čo jasne žiari.

Bola si o skalu trieštiacou sa vlnou
vodou, čo v pramienku šepoce,
bola si kvapkou z rosy zrodenou,
vtáčím pierkom unášaným vo vetre.

Bola si trieskou zadierajúcou sa do môjho srdca,
slzou, ktorá zvlažila oko,
teraz si sotva vánkom,
bola si … iba si bola.
Janusz Andrzej Berner
Łódź: 4 listopada 2009 r. (8.41 a. m.)
12. Z polskiego na słowacki tłumaczyła Alena Tomova
Bratysława: 19 września 2015r.

Ήσουν
Ήσουν ένα λουλούδι, μοναδικό από εκατομμύρια,
Από εκατομμύρια πεταλούδων μια πεταλούδα,
Ήσουν ουράνιο τόξο στον ουρανό,
Και μια ακτίνα που φλέγεται ακόμα και πιο φωτεινή.

Ήσουν ένα κύμα που φωνάζει στην άκρη,
νερά που ψιθυρίζουν στο ρέμα,
Ήσουν μια σταγόνα που γεννήθηκε απ’τη δροσιά
Και μια πικραλίδα που αιωρείται στον αέρα.

Ήσουν μια αγκίδα που με τσιμπούσε στην καρδιά μου,
Ένα δάκρυ που μου γυαλίζει στο μάτι,
Τώρα είσαι μόνο αέρας,
Ήσουν … μόνο ήσουν.
Janusz Andrzej Berner
Łódź: 4 listopada 2009 r. (8.41 a. m.)
13. Z polskiego na grecki tłumaczyła Aleksandra Ciupa

ԵՂԵԼ ԵՍ
Եղել ես բազում ծաղիկներից միակը,
բազում թիթեռներից միակը,
Եղել ես երկնակամարում ծիածան
և մի շող… ամենափայլուն.

Եղել ես ափին ճչացող ալիք,
առվակում շշնջացող ջրի մի հոսք,
ցողից ծնված մի կաթիլ,
և քամուց բարձրացված… երիցուկ.

Եղել ես սիրտս խոցող մի սայր,
Աչքի ապակեպատ արցունք,
Իսկ հիմա ընդամենը օդ ես,
Եղել ես… միայն եղել ես.
Janusz Andrzej Berner
Łódź:
4 listopada 2009 r. (8.41 a. m.)
14.  Z polskiego na ormiański tłumaczyła Anaida Kaczmarek

Յանուշ Անջեյ Բեռնեռ

Լոձ: 4 Նոյեմբերի 2009թ.

Թարգմանեց` Անահիտ Կաչմառեկը

DU WARST
Du warst Blume einzig aus Milionen
Ein Schmetterling aus milionen Schmetterlingen
Du warst Regenbogen am Himmel
Und Strahl der hell brennt.

Du warst eine schreiende Welle an der Küste
Wasser was im Bach flüstert
Du warst ein tropfen aus Morgentau geboren
Und eine im Wind schwebende Pusteblumei.

Du warst ein in meinem Herz stechender Splitter
Träne die mein Auge füllte
Jetzt bist du kaum Luft
Du warst, nur Du warst.
Janusz Andrzej Berner
Łódź: 4 listopada 2009 r. (8.41 a. m.)
15. Z polskiego na niemiecki tłumaczyła : Krystyna Głowacka

TUETAIT
Tu était la seule fleur dans le million
Le papillon unique parmi tant d’autres
Tu était comme l’arc en ciel
Et le faisceau de lumière qui brille.

Comme une vague qui frappe la côte
L’eau qui murmure dans le ruisseau
Une goute née de la rosée matinale
Et dandelion qui souffle sur le vent.

Comme un écharde qui pique dans mon cœur
Une larme qui brille dans mon œil
Aujourd’hui comme l’air à peine
Ce n’est que tu était.
Janusz Andrzej Berner
Łódź: 4 listopada 2009 r. (8.41 a. m.)
16. Z polskiego na francuski tłumaczył Jacek Słodkowski

ERI
Eri l’unico fiore da milioni
farfalla con un milione farfalle
eri un arcobaleno nel cielo
e raggio… che brila piú luminosa.

Stavi urlando onda sulla riva,
acqua i sussurri del flusso
Sei nato con goccia di rugiada
e dente di leone… portato il vento.

Eri una scheggia spinoso mio cuore
lacrima, che brila da occhi
Ora sei solo aria
Hai solo… eri.
Janusz Andrzej Berner
Łódź: 4 listopada 2009 r. (8.41 a. m.)
17. Z polskiego na włoski tłumaczyła Bożena Bogusława Rigamonti

ERAS
Eras una de un millón de flores,
una mariposa de un millón de mariposas,
eras un arco iris en el cielo
y la llama… que quema más brillante.

Eras una ola que gritaba en la orilla,
el agua que susurra en la corriente,
eras una gota de rocío nacido
y un soplador… que rondaba en el viento.

Eras una astilla que apuñalaba mi corazón,
una lágrima que cegó el ojo,
ahora eres sólo el aire
eras… sólo eras.
Janusz Andrzej Berner
Łódź: 4 listopada 2009 r. (8.41 a. m.)
18. Z polskiego na hiszpański tłumaczyła Justyna Żuraw

BYŁAŚ w zapisie runicznym – Janusz Andrzej Berner

22. BYŁAŚ RUNY

Łódź: 4 listopada 2009 r. (8.41 a. m.)

KALENDARIUM

KALENDARIUM

7 czerwca 2014r.
FESTIWAL ZAANGAŻOWANYCH ŁODZIAN
W dniu 7 czerwca 2014r., sobota, odbył się w Łodzi, na ul. Piotrkowskej, Festiwal Zaangażowanych Łodzian. Zostałem zaproszony do współpracy przez Annę Krześniak Fundacja FUTHARK.

28 maja 2014r.
ŁÓDZKIE SENIORALIA 2014 – dzień otwarty.
Dom Dziennego Pobytu
Łódź ul. Lelewela 17.
Obecnych na spotkaniu zapoznałem ze swoją najnowszą twórczością tj. fraszkami i opowiedziałem anegdoty ze swojego życia.

10 kwietnia 2014r.
JANUSZ ANDRZEJ BERNER „JA i JA”
Dom Dziennego Pobytu 
Łódź ul. Senatorska 4.
Obecni na mogli obejrzeć pokaz multimedialny przedstawiający mój dorobek, usłyszeć wiersze zarówno moje jak i łódzkiej poetki Anny Banasiak (która  zaszczyciła swoją obecnością spotkanie) oraz obejrzeć moją biżuterię inspirowaną na wzorach skandynawskich i słowiańskich. Zostaliśmy nagrodzeni oklaskami.

12 stycznia 2014r.
XXII finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Gimnazjum nr.37 Łódź.

25 lutego 2013r.
BENEFIS „JA I JA”
OŚRODEK KULTURY – GÓRNA
Łódź ul Siedlecka nr 1
Wieczór autorski, połączony z benefisem, dziesięciolecie działalności twórczej. Spotkanie uświetnili Marcelina Gładysiak, Anna Barbara Kaźmierczak, Jolanta Miśkiewicz, Hanna Prosnak, Małgorzata Skwarek – Gałęska, Małgorzata Zawisza, Marek Kawecki, Eugeniusz Korczarowski.

13 stycznia 2013r.
XXI finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Gimnazjum nr.37 Łódź.

7/8 marca 2012r.
XX Ogólnopolska Giełda Rzeczy Dawnych i Osobliwości. M. O. S. i R. Hala Sportowa
Łódź, ul. ks.Skorupki nr.21

17 stycznia 2012r.
SMAKI MOJEGO ŻYCIA
wieczór autorski Janusza Andrzeja Bernera.
Grupa Literacka „AKANT” Łódź

9 stycznia 2012r.
XX finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Gimnazjum nr.37 Łódź.

24 listopada2011
„SPRÓBUJMY RAZEM POEZJI” – przedsięwzięcie mające na celu wyzwolenie inwencji twórczej (pisanie poezji i nie tylko) wśród mieszkańców naszego miasta i przyjezdnych. Cukiernia R. Dybalski Łódź ul.Piotrkowska 102a.

16 listopada 2011 r.
SMAK ŻYCIA.  Muzeum Miasta Łodzi
Wieczór autorski z udziałem Marii Barud, Aleksandra Forda jr., Marceliny Gładysiak, Barbary oraz Eugeniusza Korczarowskich; W Pałacu Poznańskiego miała miejsce premiera tomiku wierszy oraz płyty Smaki mojego życia – dedykowane tym, których kochałem, kocham i będę kochał. Na płycie CD znalazło się pięć wierszy: Kołysanka, Nie zabijaj mej miłości, Jesienne rozterki, Spacer przez życie oraz Powrót. Kompozycja, wykonanie oraz miksowanie autorstwa Marceliny Gładysiak. 

18 maja 2011 r.
Janusz Andrzej Berner: pisarz, poeta, kompozytor.
VII Rejonowa Biblioteka Publiczna im. Władysława Reymonta Łódź

19 kwietnia 2011 r.
TRADYCJE WIELKIEJ NOCY W SKANDYNAWII
Sesja nagraniowa dla TVP (emisja w Łódzkich Wiadomościach Dnia 24 kwietnia 2011 r. godz. 18.30; 21.45)

14 kwietnia 2011 r.
WIKINGOWIE – PRAWDZIWA HISTORIA
Świetlica Środowiskowa Archidiecezji Łódzkiej (ul. Gdańska 111.
Lekcja żywej historii dla podopiecznych kilku placówek „Caritas”. Uczestnicy spotkania mogli zapoznać się z faktami związanymi z historią Skandynawii i Polski z okresu ekspansji wikingów, oraz obejrzeć pokaz multimedialny i repliki ówczesnej broni. Cieszę się, że mogłem podarować obecnym, a szczególnie dzieciom, odrobinę radości.

14 kwietnia 2011 r.
Międzyszkolny Konkurs Recytatorski pt. Strofy o Łodzi
Szkoła Podstawowa nr. 29, im. Jana Kochanowskiego w Łodzi.
Uczestnictwo w charakterze jurora w międzyszkolnym konkursie Łódź – nasza mała ojczyzna. Zgromadzonych zapoznałem z moim wierszem Pomniki wielkich Łodzian (utwór napisany z okazji w/w konkursu).

5/6 marca 2011 r.
XIX Ogólnopolska Giełda Rzeczy Dawnych i Osobliwości. M. O. S. i R. (Hala Sportowa – Łódź, ul. ks.Skorupki nr.21).
Na w/w Targach można było zobaczyć wystawę moich prac (rzeźby, metaloplastykę), zaprezentowałem unikatową kolekcję srebrnej biżuterii (którą wykonałem, zainspirowany wspaniałymi wyrobami wczesnosłowiańskimi i skandynawskimi z tzw. okresu wikińskiego).

23 lutego 2011 r.
WIKINGOWIE – PRAWDZIWA HISTORIA
lekcja żywej historii
Biblioteka Publiczna Łódź Polesie, Filia nr. 15, ul. Garnizonowa nr. 38
Uczestnicy – uczniowie V i VI klasy Szkoły Podstawowej nr. 169, Łódź – Złotno. Równolegle w w/w placówce można było obejrzeć wystawę moich prac, rzeźby, metaloplastykę, uzbrojenie itp.
W czasie spotkania nagrano materiał dla telewizji, emisja: TVP-3 Wiadomości (23 lutego 2011r.; 18.30); TVP-1 Teleexpress (24 lutego 2011r. 17.00) oraz wykonano zdjęcia do łódzkiej gazety Express ilustrowany (artykuł pt. Lekcja z wikingiem ukazał się 24 lutego 2011r

15 lutego 2011 r.
WALENTYNKOWE SPOTKANIE POETÓW w barze Hotelu Grand Łódź.
Podczas wieczoru członkowie Łódzkiej Grupy Literackiej Centauro recytowali wiersze o miłości – swoje i znanych poetów. Można było usłyszeć piosenki w wykonaniu kilku osób. Przy akompaniamencie gitary zaśpiewałem kilka utworów (Anatewka, Skrzypek na dachu, Spacer przez życie – moje teksty). Występ został nagrodzony brawami.

14 lutego 3 marca 2011 r.
WIKINGOWIE – PRAWDZIWA HISTORIA – wystawa w Biblioteka Publiczna Łódź Polesie, Filia nr. 15, ul. Garnizonowa nr. 38.
Wystawa moich prac: rzeźby oraz metaloplastyka.

12 lutego 2011 r.
SESJA NAGRANIOWA DLA TV POLSAT
Biblioteka Publiczna Łódź Polesie, Filia nr. 15, ul. Garnizonowa nr. 38
Sesja nagraniowa dla stacji TV Polsat dotycząca mojej wielkiej pasji tj. Wikingów

10 lutego 2011 r.
WALENTYNKI W BIBLIOTECE
VII Rejonowa Biblioteka Publiczna im. Władysława Reymonta, Łódź Górna.
Spotkanie Koła Przyjaciół Biblioteki. Obecni mogli usłyszeć kilka moich utworów, oczywiście o miłości, przy akompaniamencie gitary oraz obejrzeć materiał emitowany w TVP-1 i TVP-3 (dotyczący mojej osoby). Zostałem nagrodzony oklaskami.

27 stycznia 2011 r.
JAK RODZI SIĘ KSIĄŻKA
VII Rejonowa Biblioteka Publiczna im. Władysława Reymonta, Łódź Górna.
Przeczytałem czytelnikom fragmenty (pierwszy rozdział) swojej książki pt. Legenda o Ivarze – Jarlu z Lutomierska.

26 stycznia 2011 r.
Teleexpress TVP – 1. POZYTYWNIE ZAKRĘCONY.

26 stycznia 2011 r.
PRAWDZIWY WIKING WPROST z … ŁODZI
Wywiad dla gazety internetowej Moje Miasto Łódź
udzielony pani Marcie Miłosz
(patrz www.mmmlodz.pl/12389/2011/1/26/ prawdziwy-wiking-wprost-z-lodzi?category=magazyn)

9 stycznia 2011 r.
XIX finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Gimnazjum nr.37  Łódź; Miejski Ośrodek Kultury – Konstantynów Łódzki.
Tym razem zagrałem wraz z grupą łódzkich wikingów Verthandi Vilja – przyjąłem ich zaproszenie. Na orkiestrze wylicytowano moją książkę za kwotę 200 zł. Impreza w pełni udana.

13 -14 listopada 2010 r.
XVII Ogólnopolska Giełda Rzeczy Dawnych i Osobliwości. M. O. S. i R. (Hala Sportowa – Łódź, ul. ks.Skorupki nr.21).
Wraz ze swoimi przyjaciółmi (łódzkimi wikingami) z grupy rekonstrukcyjnej „Verthandi” promowaliśmy Skandynawię

29 października 2010 r.
Dżemowa Trybuna Poetów
Eugeniusz Korczarowski – spotkanie Agnieszki Battelli z aktorem scen łódzkich i nie tylko.
Łódzkie Centrum Społeczne, Łódź ul. Rewolucji 1905 r. nr. 46).
Podczas wieczoru przedstawiłem swój wiersz pt. Powrót.

12 października 2010 r.
TWOJE POPOŁUDNIE Z TELEWIZJĄ ŁÓDŹ
W programie, prowadzonym przez Wojtka Łuszczykiewicza i Joannę Łucką – Szczygieł, Marian Lichtman, Aleksander Ford jr. oraz ja staraliśmy się przekazać iż w Łodzi oprócz „czterech kultur” współegzystują również inne, czego dowodem jesteśmy my, którzy wnosimy do naszego rodzinnego miasta odrobinę kultury i historii Skandynawii.

29 września 2010 r.
PATRZ KOŚCIUSZKO NA POETÓW! CZYLI KOCHAM
WIECZÓR AUTORSKI NA PLACU WOLNOŚCI
Spotkanie grupy literackiej Centauro
Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych, Łódź ul. Zachodnia 54/56).
Poeci na spotkaniu przedstawili swoje utwory. Zgromadzeni usłyszeli również moje wiersze: Powrót, Byłeś oraz Byłaś.

27 czerwca 2010 r.
GRUNWALD JANA MATEJKI – PRAWDA HISTORYCZNA, FIKCJA, SYMBOLIKA
wykład połączony z pokazem multimedialnym.
KOŚCIÓŁ
Oporów
Z okazji obchodów 600 – nej rocznicy historycznego zwycięstwa wojsk polskich i litewskich w bitwie pod Grunwaldem w oporowskim kościele, odbył się wykład oraz pokaz multimedialny dotyczący – prawdy historycznej, fikcji i symboliki przedstawionej przez Jana Matejkę w „Bitwie pod Grunwaldem” – autorzy Janusz Andrzej Berner oraz Bohdan Kowalczyk.
Wykład poprzedziła msza święta odprawiona w intencji Obrońców Ojczyzny, którą swym śpiewem uświetniła znakomita solistka scen operowych Anna Jeremus. Dzięki uprzejmości Dyrektora Muzeum w Krośniewicach obecni mogli zobaczyć broń oraz fragmenty zbroi z czasów bitwy grunwaldzkiej. Oporowskie uroczystości zorganizowane zostały dzięki staraniom Starosty Kutnowskiego – pani Doroty Dąbrowskiej. Całe przedsięwzięcie w pełni udane zakończyło się głośnymi oklaskami.
22 czerwca 2010 r.

Wieczór autorski Jolanty Barczyńskiej oraz Marty Tarnickiej -Dec.
Lawendowe Pola, Łódź ul. Piotrkowska 107.
Spotkanie autorskie poetek związanych z łódzką grupą literacką Centauro. Na prośbę gwiazd wieczoru zaśpiewałem (przy akompaniamencie gitary) kilka swoich utworów do których skomponowałem muzykę.

22 czerwca 2010 r.
POWITANIE LATA
VII Rejonowa Biblioteka Publiczna im. Władysława Reymonta, Łódź Górna.
Przy akompaniamencie gitary wykonałem dwie piosenki – Powrót oraz Kołysankę – mego autorstwa.

5 czerwca 2010 r.
IX OGÓLNOPOLSKIE ŚWIĘTO KOLEKCJONERÓW Promocja książki pt. Wikingowie – prawdziwa historia oraz wystawa kolekcji biżuterii inspirowanej na wzorach wczesnosłowiańskich i skandynawskich
Krośniewice Pl. Wolności

1 czerwca 2010 r.
ŁÓDŹ MOJA MAŁA OJCZYZNA
Klub Nauczyciela Łódź – Górna, ul. Lecznicza
Spotkanie autorskie. Zapoznałem słuchaczy z treścią najnowszej wierszowanej książki pt. Łódź – moja mała ojczyzna.

28 maja 2010 r.
 BAR DROGI MLECZNEJ
BAR MLECZNY „SMAKOSZ” Łódź ul. Andrzeja Struga 7
Na wieczorze deklamowałem jeden ze swoich utworów pt. Powrót, który został zamieszczony w tomiku wierszy BAR DROGI MLECZNEJ.

12 maja 2010 r.
GRUNWALD JANA MATEJKI – PRAWDA HISTORYCZNA, FIKCJA, SYMBOLIKA
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Łódź ul. Gdańska 100/102.
Wraz z łódzkim historykiem Bohdanem Kowalczykiem zainaugurowaliśmy cykl lekcji żywej historii.

11 maja 2010 r.
MUZY W BIBLIOTECE
Wieczór autorski Agnieszki Battelli i Janusza Andrzeja Bernera
VII Rejonowa Biblioteka Publiczna im. Władysława Reymonta, Łódź – Górna ul. Rzgowska 33
Obecnym przedstawiliśmy teksty zamieszczone w zbiorze poetyckim Katyń – Smoleńsk. Słuchacze zapoznali się z naszą twórczością, usłyszeć kilka piosenek oraz zobaczyli nasze rękodzieła które uatrakcyjniły spotkanie.

8/9 maja 2010 r.
XVI Ogólnopolska Giełda Rzeczy Dawnych i Osobliwości. M. O. S. i R. (Hala Sportowa – Łódź, ul. ks.Skorupki nr.21).
Promocja książki pt. Wikingowie – prawdziwa historia oraz wystawa kolekcji srebrnej biżuterii (którą wykonałem, zainspirowany wspaniałymi wyrobami wczesnosłowiańskimi i skandynawskimi z tzw. okresu wikińskiego).

21 kwietnia 2010 r.
Wieczór autorski Agnieszki Battelli i Janusza Andrzeja Bernera
Klub Nauczyciela Łódź ul. Piotrkowska 137/139
Obecnym przedstawiliśmy teksty zamieszczone w zbiorze poetyckim Katyń – Smoleńsk. Słuchacze mogli zapoznać się z naszą twórczością oraz usłyszeć kilka piosenek, ( w naszym wykonaniu), które uatrakcyjniły wieczór.

27 marca 2010 r.
GLOBTROTER Radio Łódź
Program Agaty Zielińskiej, w którym opowiadałem: o wikingach, którzy ponad tysiąc lat temu tworzyli zaczątki współczesnej zjednoczonej Europy.

26 marca 2010 r.
SPOTKANIE GRUPY LITERACKIEJ – CENTAURO
Bar mleczny „Smakosz” (Łódź ul. Andrzeja Struga 7).
Na wieczorze deklamowałem jeden ze swoich wierszy pt. Powrót, zamieszczony w BIBiK; Rok 14 Nr 5 (95) – Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łodzi..

25 marca 2010 r.
WIKINGOWIE – PRAWDZIWA HISTORIA
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi. Spotkanie autorskie, promujące moją książkę pt. Wikingowie – prawdziwa historia.

19/20 marca 2010 r.
POEZJA W SERCU ŁODZI
Łódź – pasaż Schilera
Impreza plenerowa pod hasłem Drogi przyjacielu z tłumu, dajemy Ci wiersz.
Poeci łódzcy, powiązani ze Związkiem Literatów Polskich oraz literacką grupą Centauro, wręczali przechodniom swoje utwory.

19 marca 2010 r.
DZIEŃ POEZJI.
VII Rejonowa Biblioteka Publiczna – Łódź Górna
Przedstawiłem swoje wiersze, które znajdą się w przygotowywanym do wydania tomiku. Zaśpiewałem również kilka piosenek przy akompaniamencie gitary (muzyka i słowa mojego autorstwa).

27/28 lutego 2010 r.
XV Ogólnopolska Giełda Rzeczy Dawnych i Osobliwości. M. O. S. i R. (Hala Sportowa – Łódź, ul. ks.Skorupki nr.21).
Promocja książki pt. Wikingowie – prawdziwa historia oraz wystawa moich prac.

26 lutego 2010 r.
VII spotkanie grupy literackiej „CENTAURO”
Bar Mleczny „Smakosz” – Łódź, ul. Andrzeja Struga 7.
Na spotkaniu przedstawiłem najnowsze swoje wiersze pt.: WSPOMNIENIE*, SPOTKANIE, WSPOMNIENIE** oraz WEEKEND.

16 lutego 2010 r.
WALENTYNKOWE SPOTKANIE POETÓW
Śródmiejska Biblioteka Publiczna, Łódź ul. Andrzeja Struga nr. 14
Spotkanie poetów związanych z łódzką grupą literacką Centauro w. Podczas wieczoru przedstawiłem kilka utworów Byłaś, Spacer przez życie, Pożądanie oraz Powroty.

12 lutego 2010 r.
JANUSZ ANDRZEJ BERNER – spotkanie autorskie
VII Rejonowa Biblioteka Publiczna – Łódź Górna
Przedstawiłem tam wiersze, które znajdą się w przygotowywanym do wydania tomiku mojej poezji. Obecnych zapoznałem z treścią książki napisanej wierszem pt. Łódź – moja mała ojczyzna.

22 stycznia 2010 r.
VI spotkanie grupy literackiej CENTAURO”
Bar Mleczny „Smakosz” – Łódź, ul. Andrzeja Struga 7.
Na spotkaniu przedstawiłem swoje wiersze pt. Pożądanie, Motyle, Powroty oraz Powrót. W czasie wieczoru poetyckiego występowałem w stroju wikinga.

18 I 2010r.
SPOTKANIE z PISARZEM
Zespół Szkół Specjalnych nr.6 Łódź

14 stycznia 2010 r.
ANNA KOWALSKA – wieczór autorski
Lawendowe pola
Przybyłem na spotkanie w stroju wikinga i przedstawiłem jeden z moich wierszy nawiązujący do mitologii skandynawskiej pt. Wyprawa vikingra.

10 stycznia 2010 r.

XVIII finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Gimnazjum nr. 37 – Łódź.

7 grudnia 2009 r.

Spotkanie grupy literackiej „Centauro”
Ośrodek Kultury Górna – Łódź
Warsztaty Poetyckie; prowadzenie – Ewa Filipczuk. Przedstawiłem swój wiersz pt. POWRÓT, który został pozytywnie odebrany (bez poprawek).

3 grudnia 2009 r.
STAN BORYS – spotkanie autorskie
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Łódź.
Promocja tomiku poezji pt. Co jest urokiem tego życia.

1 grudnia 2009 r.
MIKOŁAJKI Z CENTAURO
Śródmiejskie Forum Kultury, Łódź
25 lat łódzkiej grupy literackiej Centauro. Na spotkaniu przedstawiłem swoje utwory: POWRÓT, BYŁEŚ, BYŁAŚ.

27 listopada 2009 r.
V spotkanie grupy literackiej „CENTAURO”
Bar Mleczny Smakosz, Łódź, ul. Andrzeja Struga 7
Przy akompaniamencie gitary, zaśpiewałem piosenki pt. SPACER PRZEZ ŻYCIE oraz JESIENNE ROZTERKI.

14/15 listopada 2009 r.
XIV Ogólnopolska Giełda Rzeczy Dawnych i Osobliwości. M. O. S. i R. (Hala Sportowa – Łódź, ul. ks.Skorupki nr.21).
Promocja książki pt. Wikingowie – prawdziwa historia. Wystawa moich prac, m. in. kolekcja unikatowej biżuterii srebrnej inspirowanej na wzorach skandynawskich i wczesnosłowiańskich.

30 października 2009 r.
IV spotkanie grupy literackiej „CENTAURO”
Bar Mleczny „Smakosz” Łódź, ul. Andrzeja Struga 7.
Przedstawiłem swoje wiersze pt. MOJA ŁÓDŹ, WYPRAWA VIKINGRA II oraz POWRÓT

21 października 2009 r.
WIKINGOWIE PRAWDZIWA HISTORIA
Miejska Biblioteka Publiczna, Łódź – Górna, Fila nr. 14, ul. Lenartowicza 16).
Lekcja Żywej historii

13 października 2009 r.
WITOLD PYRKOSZ
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Łódź.
Promocja książki pt. Podwójnie urodzony.

20 września 2009 r.
RADIO ŁÓDŹ – PRZYGODY ROZUMU
Program Krystyny Namysłowskiej w którym przedstawiłem pomysł projektu związanego z realizacją filmu promującego Ziemię Łódzką oraz Polskę.

25/26 lipca 2009 r.
III Łódzka Wioska Historyczna
Promocja książki pt. Wikingowie – prawdziwa historia.
Łódź – Arturówek. 

16 lipca 2009 r.
TV – RETSAT – Nie Na Temat
Promocja książki pt. Wikingowie – prawdziwa historia.

1 czerwca 2009 r.
LEKCJA ŻYWEJ HISTORII
Zespół Szkolno – Gimnazjalny im. Jana Pawła II Grotniki.

22 maja 2009 r.
LEKCJA ŻYWEJ HISTORII
Przedszkole Miejskie nr. 47
Łódź ul. Deczyńskiego 24

21 maja 2009 r.
WIECZÓR AUTORSKI
Śródmiejskie Forum Kultury
Łódź.
Promocja książki pt. Wikingowie – prawdziwa historia.

20 maja 2009 r.
TVP-3 Łodź. „WIECZORNIK”. Promocja książki pt. Wikingowie – prawdziwa historia.

19 maja 2009 r.
Miejska Biblioteka Publiczna III
Łódź – Widzew, ul. Jurczyńskiego.
LEKCJA ŻYWEJ HISTORII

15 maja 2009 r.
Miejska Biblioteka Publiczna nr. 28.
Łódź Bałuty, ul. Motylowa 13.
LEKCJA ŻYWEJ HISTORII.

15 maja 2009 r.
Miejska Biblioteka Publiczna nr.18
Łódź Bałuty, ul..Wodnika 18
  LEKCJA ŻYWEJ HISTORII dla uczniów S.P. 184.

4 maja 2009 r.
WIKINGOWIE – PIRACI, ODKRYWCY I KUPCY
Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne Łódź.
Współuczestnictwo w wykładzie mgr. Tomasza Prokopa pt. Wypożyczenie rekonstrukcji uzbrojenia Wikingów, które były wykorzystane w czasie wykładu.

25 kwietnia 2009 r.
WIKINGOWIE – PRAWDZIWA HISTORIA
Uniwersytet Łódzki – Interdyscyplinarny Zespół Naukowo-Badawczy M. K. J. (Wydział Filologii Klasycznej).
Wykład oraz promocja książki pt. Wikingowie – prawdziwa historia

24 kwietnia 2009 r.
II spotkanie grupy literackiej „CENTAURO”
Bar Mleczny „Smakosz” Łódź, ul. Andrzeja Struga 7.
Na spotkaniu przedstawiłem swój wiersz pt. Powroty, oraz promowałem książkę pt. Wikingowie – prawdziwa historia.

25 lutego 2009 r.
LEKCJA ŻYWEJ HISTORII
Szkoła Podstawowa nr. 1 Łódź.

24 lutego 2009 r.
BAL KARNAWAŁOWY DLA SENIORÓW
Muzeum Miasta Łodzi.

19 lutego 2009r.
SPOTKANIE AUTORSKIE promocja książki Wikingowie – prawdziwa historia
VII Rejonowa Biblioteka Publiczna im. Reymonta Łódź.

 7/8 lutego 2009 r.
XIII Ogólnopolska Giełda Rzeczy Dawnych i Osobliwości.M. O. S. i R. (Hala Sportowa – Łódź, ul. ks.Skorupki nr.21).
Promocja książki pt. Wikingowie – prawdziwa historia.

11 stycznia 2009 r.
XVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Gimnazjum nr. 37 – Łódź.

12 listopada 2008 r.
TV- TOYA. Nocnik czyli dziennik – GOŚCIE JADĄ
Promocja książki pt. Wikingowie – prawdziwa historia.
Łódź. (wywiad na żywo).

8/9 listopada 2008 r.
XII Ogólnopolska Giełda Rzeczy Dawnych i Osobliwości. M. O. S. i R. (Hala Sportowa – Łódź, ul. ks.Skorupki nr.21).
Premiera książki pt. Wikingowie – prawdziwa historia.

29 października 2008 r.
Radio Łódź – Keks.
Promocja książki pt. Wikingowie – prawdziwa historia.

26/27 lipca 2008 r.
II Festyn Archeologiczno – Historyczny
Łódź – Arturówek

17 maja 2008r.
SÜHA EVRIM – WYKŁAD
AMWAY POLSKA Warszawa
polski aniołek poleciał do Turcji

21 kwietnia 2008 r.
Akademia Muzyczna – Łódź.
Jubileusz ZYGMUNTA KRAUZE

12 kwietnia 2008 r.
LEKCJA ŻYWEJ HISTORII. Szkolny Klub Europejczyków – „Przyjaciele Europy”
Gimnazjum – Piątkowisko

29 marca 200 8 r.
Wykład WIKINGOWIE ICH NOWE OJCZYZNY
Uniwersytet Łódzki, Interdyscyplinarny Zespół Naukowo – Badawczy M. K. J. – Łódź. 

28 marca 2008 r.
LEKCJA ŻYWEJ HISTORII
Gimnazjum nr. 3 Pabianice

14 stycznia 2008 r.
Dziennik Wieczorny – FAKTY Telewizja TVN.

13 stycznia 2008 r.
XVI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Gimnazjum nr. 37  Łódź.

11 stycznia 2008 r.
O KICKU – SYNU WAWELSKIEGO SMOKA KTÓRY POKOCHAŁ POLSKIE GÓRY
VII Rejonowa Biblioteka Publiczna (Łódź – Górna).
Pierwsze publiczne czytanie bajki dla członków Koła Przyjaciół Biblioteki oraz czytelników.

16 grudnia 2007 r.
WIGILIA DLA ZWIERZĄT
Schronisko dla zwierząt
Łódź ul. Marmurowa

6 grudnia 2007 r.
VIII FORUM LIDERSKIE – ŁÓDŹ MIASTO BEZPIECZNE
Gimnazjum nr. 37 Łódź

24 listopada 2007 r.
Wykład WIKINGOWIE – ICH PRAWDZIWA HISTORIA
Uniwersytet Łódzki
Interdyscyplinarny Zespół Naukowo – Badawczy M. K. J.

3 listopada 2007 r.
Radio PARADA: Komandos – wywiad.
Łódź.

6 października 2007 r.
Festyn Rodzinny pt. „Babie lato, co ty na to?”.
Szkoła Podstawowa nr. 37
Łódź

11/12 sierpnia 2007 r.
FESTIWAL GÓRALI I ŁEMKÓW
Szczawnica

22 I – 3 II 2007 r.
„Dyby zamiast tablicy” – pasowanie na rycerza.
Muzeum Miasta Pabianic.

14 stycznia 2007 r.
XV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Gimnazjum nr. 37
Łódź

4 grudnia 2006 r.
Wykład MITOLOGIA SKANDYNAWSKA
Uniwersytet Łódzki
Interdyscyplinarny Zespół Naukowo – Badawczy M. K. J.
Łódź

30 września 2006 r.
Radio PARADA: Komandos – wywiad.
Łódź

23 września 2006 r.
Radio PARADA: Komandos – wywiad.
Łódź

30 lipca 2006 r.
Degustacja win niemieckich
Łódź.

VI/VII 2006 r.
Wystawa WIKINGOWIE MOJA PASJA
Śródmiejskie Forum Kultury
Łódź

3 czerwca 2006 r.
Wykład NORMANOWIE W EUROPIE
Śródmiejskie Forum Kultury
Łódź

20 maja 2006 r.
Wykład ŚREDNIOWIECZNY ŚWIAT WIKINGÓW
Uniwersytet Łódzki
Interdyscyplinarny Zespół Naukowo – Badawczy M. K. J.
Łódź

21 stycznia 2006 r.
Wykład NORMANOWIE W EUROPIE
Uniwersytet Łódzki
Interdyscyplinarny Zespół Naukowo – Badawczy M. K. J.
Łódź

8 stycznia 2006 r.
XIV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Gimnazjum nr. 37
Łódź.

21 października 2005 r.
Wykład  WIKINGOWIE W EUROPIE
VII Rejonowa Biblioteka Publiczna Łódź.

2/3 lipca 2005 r.
I Wielki Turniej Rycerski
Uniejów.

19 czerwca 2005 r.
TV-TOYA, MUZYCZNY OGRÓDEK BEZ OGRÓDEK wywiad.
Łódź.

11/12 czerwca 2005 r.
V Ogólnopolskie Targi Kolekcjonerskie i Festyn Historyczny. M.O.S. i R(Hala Sportowa – Łódź, ul. ks.Skorupki nr.21).

VI 2005 r.
Wystawa  LUDZIE Z PASJĄ
Łódzki Dom Kultury
Łódź.

17 maja 2005 r.
Sesja zdjęciowa dla wycieczki z Hiszpanii.
Vikingskipshuset Muzeum (Muzeum Długich Łodzi)
Oslo (Norwegia).

1 kwietnia 2005 r.
LEKCJA ŻYWEJ HISTORII
Muzyczna Szkoła Podstawowa
Łódź

22 marca 2005 r.
Nocnik czyli dziennik – „Goście jadą” TV- TOYA.
Łódź. (wywiad na żywo – 45 min.).

22 marca 2005 r.
LEKCJA ŻYWEJ HISTORII
Szkoła Podstawowa nr.55
Łódź.

5 marca 2005 r.
Wiadomości TVP – 3 ŁÓDŹ

2 marca 2005 r.
POZYTYWNIE ZAKRĘCONY
Teleexpress TVP – 1.

II 2005 r.
Sesja dla TVP – 1, TVP -3, Express Łódzki.
Muzeum Intarsji
Łódź.

16 lutego 2005 r.
ŚREDNIOWIECZNY ŚWIAT WIKINGÓW
lekcja żywej historii
Gminny Ośrodek Kultury
Wiśniowa Góra.

22 stycznia 2005 r.
ŚREDNIOWIECZNY ŚWIAT WIKINGÓW
wykład
Uniwersytet Łódzki
Interdyscyplinarny Zespół Naukowo – Badawczy M. K. J.
Łódź.

9 stycznia 2005 r.
XIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Gimnazjum nr. 37
Łódź.

11 stycznia 2005 r.
Wywiad Radio ŁÓDŹ

XII 2004 r.
MIKOŁAJKI
Żłobek nr. V
Łódź.

6 grudnia 2004 r.
V FORUM LIDERSKIE – ŁÓDŹ MIASTO BEZPIECZNE
Gimnazjum nr. 37
Łódź.

23 listopada 2004 r.
WIKINGOWIE MOJA PASJA
wernisaż i wystawa.
Galeria Panorama
Łódź.

28 października 2004 r.
LEKCJA ŻYWEJ HISTORII
Szkoła Podstawowa nr.153
Łódź.

9/10 października 2004 r.
IV Ogólnopolskie Targi Kolekcjonerskie i Festyn Historyczny. M.O.S. i R(Hala Sportowa – Łódź, ul. ks.Skorupki nr.21).

7 października 2004 r.
Wywiad Radio PARADA
Łódź.

17 sierpnia 2004 r.
Festyn  ŚLIWICKA BIESIADA
Gminny Ośrodek Kultury
Śliwice

16 czerwca 2004 r.
LEKCJA ŻYWEJ HISTORII
Szkoła Podstawowa nr.91
Łódź.

4 czerwca 2004 r.
LEKCJA ŻYWEJ HISTORII
Szkoła Podstawowa nr.14
Łódź.

26 maja 2004 r.
LEKCJA ŻYWEJ HISTORII
wystawa i wykład dla młodzieży szkolnej.
Powiatowa Biblioteka Publiczna
Poddębice.

2 maja 2004 r.
FESTYN U KOWALA
Nieborów

23 kwietnia 2004 r.
ŚREDNIOWIECZNY ŚWIAT WIKINGÓW
wystawa i wykład
Muzeum Pabianice.

17/18 kwietnia 2004 r.
III Ogólnopolskie Targi Kolekcjonerskie i Festyn Historyczny. M.O.S. i R(Hala Sportowa – Łódź, ul. ks.Skorupki nr.21).

IV 2004 r.
Wystawa PASJA Z FANTAZJĄ
Łódzki Dom Kultury.
Łódź.

10 grudnia 2003 r.
Wykład  ŚWIAT WIKINGÓW
Klub Seniora – Łódź Osiedle Czerwony Rynek Łódź.
Patronat – VII Rejonowa Biblioteka Publiczna w Łodzi.

15 października 2003 r.
WIKINGOWIE: HISTORIA I PASJA
Prelekcja i wystawa
Dom Dziennego Pobytu nr.2  Łódź.
Patronat – VII Rejonowa Biblioteka Publiczna w Łodzi.

15 sierpnia 2003 r.
Festyn ŚLIWICKA BIESIADA
Gminny Ośrodek Kultury
Śliwice

14 maja 2003 r.
Wykład WIKINGOWIE MOJA PASJA
VII Rejonowa Biblioteka Publiczna  Łódź.

20 marca 2003 r.
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TEATRU
VII Rejonowa Biblioteka Publiczna  Łódź.
Pokaz rzeźb dla dzieci z Miejskiego Przedszkola nr.38, Łódź

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRAW AUTORSKICH JANUSZA ANDRZEJA BERNERA.

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRAW AUTORSKICH JANUSZA ANDRZEJA BERNERA – Ivara Jarla (łódzkiego vikingra)
W odpowiedzi na nową politykę internetową informuję, że wszystkie moje dane personalne, utwory, ilustracje, rysunki, artykuły, komiksy, obrazki, fotografie, filmy,utwory muzyczne, teksty, wiersze, wzory użytkowe (metaloplastyka, rzeźby) itd. są obiektami moich praw autorskich (zgodnie z Konwencją Berneńską). W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich wyżej wymienionych obiektów praw autorskich w każdym konkretnym przypadku wymagana jest moja pisemna zgoda! Wszystkich użytkowników mojej strony internetowej informuję o tym, że rozpowszechnianie, kopiowanie, rozgłaszanie moich informacji osobistych lub każde inne działania w odniesieniu do mojej strony i osoby są zabronione – bez mojej zgody. Janusz Andrzej Berner

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności. Janusz Andrzej Berner.

FESTIWAL ZAANGAŻOWANYCH ŁODZIAN

7 czerwca 2014r.
FESTIWAL ZAANGAŻOWANYCH ŁODZIAN
W dniu 7 czerwca 2014r., sobota, odbył się w Łodzi, na ul. Piotrkowskej, Festiwal Zaangażowanych Łodzian. 

49. FESTIWAL ZAANGAŻOWANYCH ŁODZIAN

Zostałem zaproszony do współpracy przez Annę Krześniak Fundacja FUTHARK.

Futhark_logo-01FUTHARK to nazwa jednego z alfabetów runicznych, składa się na nią sześć początkowych znaków: Fehu Uruz Þurisaz Ansuz Raido Kaunan „fuþark”.
To również nazwa fundacji, której celem jest upowszechnianie kultury i biznesu krajów nordyckich oraz wartości związanych z nordyckim stylem życia. Dania, Finlandia, Norwegia oraz na przestrzeni ostatnich dziesiątek lat stworzyły unikalny model rozwoju. Wierzymy, że wypracowane rozwiązania i osiągnięcia mogą być inspiracją dla wszystkich, którym bliska jest idea równowagi w różnych aspektach
i obszarach życia publicznego, gospodarczego, kulturalnego,
społecznego, a także w życiu prywatnym.
FUTHARK podejmuje działania poprzez które stara się przybliżyć
osiągnięcia tych krajów oraz umożliwić nawiązywanie kontaktów i
rozwijanie współpracy pomiędzy różnymi podmiotami z krajów nordyckich oraz z Polski. Zapraszamy do kontaktu.

Poniżej foto relacja z niewątpliwie udanej imprezy.

JANUSZ ANDRZEJ BERNER

SONY DSC

Łodzianin. Urodzony 26 IX 1953 r.
Absolwent Politechniki Łódzkiej – Wydział Mechaniczny (specjalność – samochody i ciągniki).
Artysta plastyk (rzeźba, metaloplastyka), pisarz, poeta, kompozytor, animator kultury, znawca historii Skandynawii (tzw. okres wikiński 793-1066 r.);
Przewodniczący Klubu Skandynawskiego, działającego w ramach Interdyscyplinarnego Zespołu Naukowo Badawczego M. K. J. Uniwersytetu Łódzkiego (Janusz Andrzej Berner oraz profesor Ignacy Ryszard Danka reaktywowali w/w klub w 2004 r.).
Należy do Stowarzyszenia Autorów Polskich i Grupy Poetyckiej Akant.
Działalność artystyczną zaczął rozwijać od grudnia 2002 r. Liczne wystawy, festyny historyczne oraz wykłady w placówkach kulturalno – oświatowych (biblioteki, muzea, szkoły, przedszkola, domy kultury, galerie, uczelnie), jak również szereg artykułów prasowych, wywiadów radiowych i telewizyjnych (z jego udziałem) wzbudziły olbrzymie zainteresowanie historią średniowiecznej Europy (wśród dzieci, młodzieży i dorosłych).
Swoją wiedzę przekazał w książce (napisanej w formie wiersza) pt. Wikingowie – prawdziwa historia, która miała swoją premierę 8/9 listopada 2008 r. na XII Ogólnopolskiej Giełdzie Rzeczy Dawnych i Osobliwości (M. O. S. i R.) – Łódź.